Strooibeleid

Strooibeleid Gemeente Haarlemmermeer

bron: www.haarlemmermeer.nl

dd. 6-1-2010

De gemeente heeft beleid voor het bestrijden van gladheid. In kort betekent het dat bij gladheid door sneeuw of ijs er op busroutes, doorgaande- en wijkontsluitingswegen en op doorgaande fietsroutes wordt gestrooid met strooizout. Bij hevige sneeuwval worden deze bovengenoemde routes ook sneeuwvrij gemaakt.

Hoe is de bestrijding van gladheid in de gemeente geregeld?
De gemeente bestrijdt in de regel alleen gladheid door sneeuw en ijs op busroutes, doorgaande- en wijkontsluitingswegen en op doorgaande fietsroutes. Niet gestrooid wordt er in de gewone woonstraten, bedrijfsterreinen en de 30-km/h gebieden, op stoepen, voetpaden, voetgangersgebieden en woonerven. Bij hevige sneeuwval of langdurige gladheid, kunnen meer straten in de strooiroute worden opgenomen.

U bent zelf verplicht om de stoep voor uw huis sneeuw- en ijsvrij te houden. Om de gladheid hier te bestrijden kunt u zelf zout strooien. U kunt hierbij gebruik maken van de zoutkisten die geplaatst zijn bij een groot aantal brengparkjes. Bij het ruimen dient u de sneeuw of het ijs naar de uiterste rand van de stoep te brengen. Meer informatie over gladheidsbestrijding, de straten waar regulier gestrooid wordt en de locaties van de zoutkisten kunt u vinden op de website van De Meerlanden.

De gemeente is niet verplicht om alle wegen te allen tijde sneeuw en ijsvrij te houden. Dit zou een onmogelijke opgave zijn. De gemeente is dan ook zelden aansprakelijk voor schade door gladheid. Weggebruikers zijn er zelf verantwoordelijk voor om hun rijgedrag en snelheid in overeenstemming te brengen met de heersende omstandigheden.

Waar kan ik terecht?
Meer informatie over gladheidbestrijding, de straten waar regulier gestrooid wordt en de locaties van de zoutkisten kunt u vinden op de website van De Meerlanden. Of u kunt contact opnemen met de afdeling Publieksinformatie op 0297 – 381 717. (ma-vrij van 08.30 – 16.30 uur)

Klachten over de dienstverlening van De Meerlanden kunt u kwijt bij afdeling Publieke Dienstverlening van de gemeente, telefoon 0900-1852.

 

 

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *