Staatsbosbeheer sluit Oost-West fietspad af, Tennet verbetert het Langepad

Aanpassingen fietspaden tussen Zwaanshoek en Beinsdorp

ZwaanshoekBeinsdorp2

Staatbosbeheer, beheerder van het gebied heeft het fietspad tussen het Noordelijke Randpad en Hillegommerdijk (Stal Jasper) afgesloten. Er zijn veel klachten over de kwaliteit van het pad en de kans op valpartijen is groot. Staatbosbeheer heeft geen budget om het pad op te knappen en is daarom op zoek naar financiering. Er zal worden aangeklopt bij de gemeente.

Het Langepad (aan de westzijde van de Drie Merenweg) is inmiddels weer een aantal maanden open, nadat de nieuwe hoogspanningsmasten in gebruik zijn genomen. Het kwalitatief slechte fietspad is door de werkzaamheden beschadigd. Tennet heeft gedeelten omgelegd en stukjes hersteld. Dit is echter op een belabberde manier gedaan en het pad is wellicht daardoor nog onveiliger geworden. Er is afgesproken dat Tennet het gehele fietspad zal verbeteren. Het is niet bekend op welke wijze dat zal gebeuren

Categorieën