Duinpolderweg vanuit Fietsersbond

Welke kansen en bedreigingen voor de fietsinfrastructuur zijn er rond de nieuw aan te leggen Duinpolderweg en of de afgesplitste delen?

Het originele plan van de Duinpolderweg is aangepast.

Er waren drie onderdelen:

  • Verbinding N208 naar N206: Dit stuk lijkt niet door te gaan.
  • Verbinding N208 naar N205: Hier is de voorkeur naar de Midden variant. Maar staat opnieuw ter discussie. Deze zou de Ringvaart kruisen in het Zuidelijk gedeelte van Zwaanshoek.
  • Verbinding N205 naar de A4: Hier is door de provincie Noord-Holland groen licht gegeven in het nieuwe College programma.
  • Extra zijn de verbindingen van Lisse via Lisserbroek naar het knooppunt Hoofdvaart/A44. Tevens een noordelijke rondweg rond Zwaanshoek.

Zie hiervoor de website van de Duinpolderweg.

Parallel hieraan staat ook de HOV verbinding vanuit de P&R Nieuw-Vennep (zuid) met een nieuwe brug over de Ringvaart in het noorden van Lisserbroek naar Lisse (en Noordwijkerhout).

De Fietsersbond heeft inmiddels ingesproken in de gemeenteraad van Haarlemmermeer om aandacht te vragen voor de doorgaande en recreatieve fietsverbindingen in en om  Haarlemmermeer.

In de voorlichtingsbijeenkomst voor Statenleden van Noord- en Zuid-Holland is de volgende informatie gepresenteerd.

Onze visie op de zuidelijke voorkeursvariant naar de provincie staat hier.

Ook is ingesproken op de Duinpolderweg hoorzitting in Den Haag.

Als aanvulling op de presentatie “bereikbaarheid Schiphol” zijn detail plaatjes van het fietsgebruik in het Duinpolderweg gebied beschikbaar. Deze zijn gemaakt met het programma CyclePRINT op basis van de gegevens van de gecombineerde Fietstelweek data van 2015, 2016 en 2017.