F232

De F232 is een doorfietsroute gelegen langs de N232 die Haarlem met Amstelveen verbindt. Het grootste gedeelte ligt in de gemeente Haarlemmermeer.

F232

De doorfietsroute F232 is het bestaande fietspad langs de oude Schipholweg (N232). De route kent veel knelpunten.  Omdat er allerlei werkzaamheden verricht gaan worden ontstaan er mogelijkheden om de fietsroute te verbeteren. De Provincie neemt samen met de Vervoersregio Amsterdam (VRA) het initiatief om de werkzaamheden op te pakken.