Langepad geasfalteerd

Eind mei gereed

Langepad2

Sinds 2018 is het Langepad (aan de westzijde van de Drie Merenweg) in verband met de werkzaamheden van Tennet aan de hoogspanningsverbinding afgesloten geweest. Inmiddels is er geasfalteerd en is de fietsverbinding tussen Hoofddorp (Floriande) en Lisserbroek hersteld.

 

Het fietspad tussen het Noordelijke Randpad en Hillegommerdijk (Stal Jasper) blijft voorlopig afgesloten. Staatsbosbeheer is op zoek naar een oplossing.

 

Het pad is geasfalteerd tot de plek waar het tracé van de hoogspanningsmasten de Drie Merenweg oversteekt. De verharding van het gedeelte tussen dit tracé en de Hillegommerdijk is daarom niet vernieuwd en verkeert in slechte staat. Het ligt daarom voor de hand om ook dit traject te vernieuwen, zodat recht wordt gedaan aan deze mooie fietsverbinding.

Categorieën