Langepad geasfalteerd

Eind mei gereed

Langepad

Sinds 2018 is het Langepad (aan de westzijde van de Drie Merenweg) in verband met de werkzaamheden van Tennet aan de hoogspanningsverbinding afgesloten geweest. Inmiddels is er geasfalteerd en is de fietsverbinding tussen Hoofddorp (Floriande) en Lisserbroek hersteld. Er is nu een hoogteverschil ontstaan tussen het fietspad en de berm. Dit is minder veilig voor fietsers.

 

Het fietspad tussen het Noordelijke Randpad en Hillegommerdijk (Stal Jasper) blijft voorlopig afgesloten. Staatsbosbeheer is op zoek naar een oplossing.

 

Categorieën