Wie zijn wij

haarlemmermeer 3
Kaart Haarlemmermeer

De Fietsersbond zet zich in voor veilig en comfortabel fietsen en levert daarmee een bijdrage aan een leefbaar, gezond en actief Nederland én aan fietsgeluk voor iedereen.

Missie, vastgesteld op de Ledenraad van 2 februari 2019

De gemeente Haarlemmermeer bestaat uit 31 dorpskernen.  Het is een autorijke gemeente wat zowel de gemeente als de Fietsersbond wil veranderen.  Er wordt ingezet op actieve mobiliteit d.w.z. dat er meer gefietst en gewandeld gaat worden. Dit heeft voordelen voor een betere verdeling van de schaarse ruimte, gezondheidswinst en milieu.  Fietsen moet aantrekkelijk gemaakt worden.  Dit kan door verbetering van de infrastructuur (brede fietspaden, goede verlichting, veilige fietsroutes), een duidelijke bewegwijzering en door voldoende fietsparkeerplaatsen te creëren. De afdeling Haarlemmermeer van de Fietsersbond zet zich hier voor in.

De leden en vrijwilligers zetten zich ook in bij verkeersexamens van de basisscholen en  fietscontrole op veiligheid zoals fietsverlichting.

 

Het bestuur van de Fietsersbond afdeling Haarlemmermeer bestaat  uit de volgende leden en zijn bereikbaar via [email protected]

  • Voorzitter – vacant
  • Secretaris – Han van der Ploeg
  • Penningmeester – Will Willemse
  • Lid – Claudia de Vries
  • Lid – Hans Booden
  • Lid – Remco Bruijnes
  • Lid – Raymond Comvalius