Wie zijn wij

Het bestuur van de Fietsersbond afdeling Haarlemmermeer bestaat per 24-06-2019 uit:

Vacant (voorzitter)

Lex Koopmans (secretaris, contactpersoon bond/leden, websitebeheerder)

Will Willemse (penningmeester)

Han van der Ploeg (lid, websitebeheerder a.i.,kernteam provincie Noord-Holland vanuit de afdelingen in de vervoerregio Amsterdam) fietshan@xs4all.nl

Ton van der Hulst (lid)

Hans Booden (lid)

Remco Bruijnes (lid)

Raymond Comvalius (Lid)