F200

De F200 is een doorfietsroute die Haarlem via Halfweg met Amsterdam verbindt. Deze loopt ten zuiden van de spoorlijn Amsterdam Haarlem en de A200 en de N200.

 

Mymaps F200 b
F200 ingetekend in MYMaps met grensaanduidingen Beeld-auteur: fietshan

De F200 verwijst naar de autoweg N200, waaraan de fietsroute grotendeels parallel loopt. Het is de bedoeling dat de bestaande fietsroute verbeterd wordt. Er worden al sinds 2009 plannen gemaakt. In Haarlem zijn al verschillende gedeeltes vernieuwd en in Amsterdam is het fietspad met de vernieuwde N200 meegenomen. De gemeente Haarlemmerliede had weinig budget en beperkte zich tot het verbeteren van kruisingen en bedrijfsuitritten.
Plannen waren reeds goedgekeurd door de gemeente Haarlemmerliede, maar de nieuwe gemeente Haarlemmermeer heeft het ontwerp opnieuw naar de tekentafel gestuurd.

In Haarlemmermeer zijn er verschillende delen.

  • Vanaf Haarlem via de Zoete inval naar de Weerenbrug.
  • Vanaf de Weerenbrug tot en met de auto inrit van het outlet centrum.
  • Vanaf het outlet centrum tot en met de oude suikerfabriek (NS station Halfweg).
  • Vanaf de oude Suikerfabriek tot Amsterdam.

 

Van Haarlem naar de Weerenbrug

F200
F200 ter hoogte van het Post.nl logistiek omslagpunt

Dit deel is door de gemeente Haarlemmerliede  aangepakt door de talloze uitritten van zowel particulieren als bedrijven (o.a. het logistiek overslag en verdeelpunt van Post.nl) te verbeteren met waar mogelijk nieuw asfalt en duidelijker uitrit markeringen. Daardoor is het iets veiliger geworden maar voldoet nog steeds niet aan de eisen van de doorrijroute. Nieuw onderzoek door Haarlemmermeer geeft aan dat het alleen tegen zeer hoge kosten gerealiseerd kan worden. Oorzaak  is de langs liggende dijk, de smalle weg, geen ruimte om te verbreden, zeer veel kabels en leidingen. Dit zal ooit opgelost worden maar vooralsnog zal waar mogelijk de breedte een beetje worden aangepast.
De plannen hiervoor zijn gemaakt en het wachten is op de aanbesteding.
Omdat de gemeenteraad van Haarlemmerliede ooit heeft beslist dat de Haarlemmerstraatweg van 80 km/u naar 60km/u af te waarderen zullen alle brommers en Speed-pedelecs niet op het (te) smalle fietspad mogen rijden. De weg zelf is echter niet afgewaardeerd naar 60 km/u dus de gemeten snelheid is daar veel te hoog.
De vragen hierover staan bij de gemeente uit.

 

Van Weerenbrug tot en met de autouitrit van het outletcentrum

routes SP op kruising bij outlet
Routes die de Speed-Pedelecs (en brommers) moeten volgen op dit kruispunt

Dit deel is uitgevoerd op basis van de door de gemeente Haarlemmerliede&Spaarnwoude goedgekeurde plannen. De belofte dat de wachttijd voor de stoplichten in de spits beperkt zouden blijven tot 30 seconden is niet waargemaakt.  Vragen hierover naar de gemeente Haarlemmermeer staan uit.

Verder is het een zeer grote vlakte asfalt. Het is zeer onwenselijk dat op dat kruispunt de speed pedelecs gaan rijden zie bijgaand figuur. Daarom hebben we de vraag gesteld wat er mogelijk is om de Speed Pedelecs (en de brommers) toch naar het fietspad te dirigeren.

Rechts in het midden is het nieuwe fietspad aangelegd dat aansluiting geeft op de fietsstraat naar de Suikerfabriek. Rechts onder is de automobilisten ingang van de outlet. Daar waar de blauwe, gele en de rode SP route via de uitrit van het Outletcentrum de figuur verlaat moeten ook de automobilisten naar de fietsstraat.

 

Fietspad langs de Ringvaart

F200bericht
Beeld nieuwe fietspad tussen het kruispunt en de Ringvaart

Op bijgaande foto het brede fietspad dat is ingeklemd tussen de nieuwe damwand in de Ringvaart en het kruispunt.  Foto genomen vlak langs de blauwe route van de SP in de vorige figuur. Duidelijk te zien dat het hier gaat om een tegelfietspad. Reden is de grote hoeveelheid kabels en leidingen die in het smalle deel tussen de ringvaart en de weg ligt.
Omdat een voetpad ontbreekt (richting het station en de Outlet) zal er door kleurverschil een voetpad route worden aangegeven langs de waterkant.

 

 

Van het Outletcentrum tot en met de Suikerfabriek

opgeleverd deel F200 bij Halfweg
Deel F200 Beeld-auteur: Hans Booden
opgeleverd stukje F200 als fietsstraat bij Halfweg
In Halfweg deel Fietsstraat F200 Beeld-auteur: Hans Booden

Vanaf het Outletcentrum tot en met de Suikerfabriek (feitelijk tot de weg onder de Suikerfabriek door) is nu een 4 meter brede fietsstraat. In het gedeelte rond het oude raadhuis van Halfweg is wel langsparkeren gesitueerd voor de bezoekers en bewoners. Voor de veiligheid van de fietsers is wel gekozen voor bredere schrikstroken zodat het fietspad hier iets minder breed is.
Het einde van de fietsstraat bij de suikerfabriek gaat over in een tweerichtingen(brom)fietspad met paaltje. Dat uitneembare paaltje is voor de hulpdiensten zodat ze toch vanuit het service centrum kunnen uitrukken als er problemen zijn op het eerder genoemde kruispunt. De inleiding van dat paaltje vlakbij het stoplicht is op tekening slecht aangegeven.

Van de Suikerfabriek tot Halfweg

Boezembrug

Dit gedeelte is gereed. Dit is aangelegd in het kader van het project de nieuwe N200. Onderdeel daarvan was het vervangen de de twee boezembruggen. De bruggen zij geslaagd, echter r is een te hoge rand aangelegd tussen het fietspad en het voetpad waardoor er geen veilige overrijdbare berm is en het niet uitnodigt om van het fantastische uitzicht daar te gaan genieten. Je (E)fiets daar de stoep optillen is niet handig.

Ander punt van aandacht is de fietsoversteek vanuit de Dubbele Buurt in Halfweg over de N200. Kon voor de aanleg van dat kruispunt de oversteek in een keer zowel de N200 als de de oversteek over de Oranje Nassaustraat nemen, nu moet je twee keer wachten en dat lijkt niet op elkaar afgestemd te zijn.

Het stukje fietspad tussen de Oranje Nassaustraat en de Osdorperweg wordt door diverse automobilisten gebruikt als sluipweg. Helaas staat er daarom ook een paaltje. De plaats en de inleiding verdienen geen schoonheidsprijs.

De toekomst van de F200

Door de extra verwachte drukte rond het kruispunt met het Outletcentrum en de onmogelijkheid deze F200 echt goed te krijgen wordt er momenteel onderzoek gedaan naar een alternatieve route voor de F200. Te denken valt aan een route via de Zwanenburgerdijk of via de route ten noorden van de spoorlijn Amsterdam Haarlem.

Voor de route via de Zwanenburgerdijk moet deze dijk autoluw worden en zal er een nieuwe brug, nabij de Zoete Inval, nodig zijn. Via bv. de Bietenbrug (Dit is de fietsbrug over de Ringvaart van Zwanenburg naar de Suikerfabriek) komt men dan weer op de oude F200 route.

De route ten noorden van de spoorlijn, aangeduid als de G200, bestaat al en is geliefd vanwege het natuurschoon wat onderweg wordt tegengekomen. Helaas zitten er in deze route ook enkele onvolkomen heden die oplossing behoeven. Deze route is echter niet sociaal vriendelijk maar wel bijna verkeerslichten (VRI) loos. De voorstanders van deze route hebben er zelfs een website voor gemaakt. www.g200.nl 

Deze G200 loopt in Halfweg door het recreatiepark Houtrak. Bij grote evenementen is deze route afgesloten, ook tijdens het opbouwen en afbreken. Na zo’n evenement is het park er slecht aan toe en heeft het ook nog tijd nodig om te herstellen. Aanpassingen van de fietspaden om de afsluitingen te voorkomen zijn aangevraagd.
Om te switchen van de G200 en de F200 zijn maar enkele plaatsen geschikt. Een bij de Dubbele Buurt in Halfweg (met dat vervelende verkeerslicht), nabij het kruispunt van de Outlet, een voetgangers oversteek over de spoorlijn met een sociaal onvriendelijke tunnel en een nabij de Zoete Inval. Allemaal niet echt een prettige belevenis.