Visies bekeken

Op deze pagina  een overzicht van op welke visies wij commentaar hebben geleverd en deze hebben ingezonden naar de gemeente.

Waarom fietsen?

Fietsen is leuk en aardig. Het geeft plezier en lichaamsbeweging.

Waarom zou je fietsen moeten stimuleren? Om hier een antwoord op te geven is het volgende document te downloaden.

pdf ⋅ 953 KB

Waarom fietsen in 2022

ingaan op de noodzaak van fietsen

Download

VSP Hoofddorp en VSP  Nieuw-Vennep concept versies

Op de concept VSP’s Hoofddorp en Nieuw-Vennep zijn door ons reacties  geschreven.

Om duidelijk te maken welke kansen en bedreigingen voor de fiets dit zou opleveren is eerst een GMAP gemaakt waarop de diverse situaties voor Hoofddorp (en Nieuw-Vennep) zijn vastgelegd.

Hierin zijn vastgelegd (in afzonderlijke Layers):

 • De HOV buslijnen uit het VSP
 • Het door de gemeente vastgelegd Hoofdfietsnet
 • De betrokken infrastructuur waar de fietser mee te maken heeft
 • De gecombineerde gegevens van de Fietstelweken van 2015, 2016 en 2017 (Waar hebben de deelnemende fietsers frequent gefietst)
 • De beoogde aanpassingen in de VSP voor Hoofddorp
 • De beoogde aanpassingen in de VSP voor Nieuw-Vennep
 • De door ons aangegeven aandachtspunten  voor Hoofddorp en Nieuw-Vennep

Deze  GMAP is hier te openen.

 

De naam van het VSP document voor Hoofddorp  heet:

Verkeersstructuurplan Hoofddorp Concept ten behoeve van inspraak – 15 september 2022

 

De naam van het VSP document voor Nieuw-Vennep heet:

Verkeersstructuurplan Nieuw-Vennep Concept ten behoeve van inspraak – 15 september 2022.

Onze reacties zijn hier te downloaden:

pdf ⋅ 706 KB

VSP Hoofddorp FB september 2022

VSP Hoofddorp FB september 2022

Download

pdf ⋅ 689 KB

VSP Nieuw-Vennep FB september 2022

VSP Nieuw-Vennep FB september 2022

Download

Mobiliteit in Badhoevedorp

De mobiliteit in Badhoevedorp is gebaseerd op het kam principe voor de auto’s.

Echter daar wordt de modaliteit voor de fiets behoorlijk door gehinderd.

Er is nu een algehele beoordeling gemaakt  voor het fietsen in en rond Badhoevedorp.

Ook hier is een GMAP gemaakt waarop e.e.a inzichtelijk is gemaakt.

De GMAP heeft de volgende layers

 • Scholen en winkelcentra
 • bestaande fietspaden en fietsroutes
 • Toekomstige fietsverbindingen
 • Nodige fietspaden/verbindingen
 • SPV2030 30/50 km/u

De GMAP is hier te openen.

Het volledige verhaal is hier te downloaden:

pdf ⋅ 827 KB

Verkeersplan BHD

Verkeersplan Badhoevedorp

Download

Omgevingsvisie voor Haarlemmermeer 2022.

 

Naam van de Visie bij de gemeente:

https://haarlemmermeergemeente.nl/omgevingswet/omgevingsvisie

Onze opmerkingen te vinden via onderstaande downloadknop

pdf ⋅ 402 KB

Fietsersbond reactie op de ontwerp omgevingsvisie Haarlemmermeer 2040

Download

Gemeenteraadsverkiezing maart 2022

Onze input voor de verkiezingsprogramma’s en college programma voor de gemeenteraadsverkiezingen Haarlemmermeer in maart 2022. Dit is gebaseerd op de Omgevingsvisie Haarlemmermeer. Zie onderstaande downloadknop

pdf ⋅ 1 MB

input voor verkiezingsprogramma

Suggesties voor de verkiezingsprogramma gemeenteraad 2022

Download