Liniedijk

Dit is de doorrijroute langs de Linie of Geniedijk in Haarlemmermeer.

mymaps Liniedijk
De doorrijroute langs de Liniedijk.

De doorrijroute langs de Liniedijk bestaat al. Echter deze voldoet nog niet aan alle eisen die je aan een doorrijroute mag stellen. Hoever de route doorloopt in het centrum en of deze ook wordt doorgetrokken naar Rijsenhout is nog niet duidelijk.

Op deze route kom je schapen en of koeien tegen die het maaibeheer  op de Liniedijk voor hun rekening nemen. Het stuk langs de Piratenwijk ontbreekt.

Het MRA heeft het plan opgevat om in het noorden een nieuwe fietsbrug en fietspad te creeren tot in het Rijnaldapark. Daartoe moet in Haarlem een tunnel komen onder de N232 en N205 een tunnel komen.

Voorlopig nog geen verdere updates op deze pagina