Veilige infrastructuur voor de fiets

Wat is veilige fiets infrastructuur?

Veilige fietsinfrastructuur kan iedereen van 8 tot 88 veilig gebruiken. Daarbij geen of zo min mogelijk hinder ondervinden van andere weggebruikers.

Dit alles om  verkeersslachtoffers te voorkomen. Er is een doelstelling van nul dodelijke slachtoffers in 2050 (SWOV).

Een goede verkeersveilige infrastructuur zorgt ook voor een aantrekkelijke infrastructuur waardoor meer mensen worden verleid gebruik te maken van deze infrastructuur.

 

Fiets tevredenheidsmonitor
Fiets tevredenheidsmonitor Beeld-auteur: Goudappel Coffeng

Zoals hierboven is te zien is een veilige infrastructuur is de basis waarop fijn fietsen is gebaseerd.

Richtlijn in Haarlemmermeer

In Haarlemmermeer wordt de infrastructuur ontwikkeld volgens de DIOR (duurzame inrichting openbare ruimte) uit 2015. Daarbij geven zij het volgende aan:

Inrichtingsprincipes die de gemeente beleidsmatig heeft vastgesteld en zichzelf heeft opgelegd middels een college- of raadsbesluit. Dit geldt ook voor (verkeerskundige / civieltechnische) richtlijnen van de CROW, waar de gemeente zich aan conformeert conform VNG-afspraken. Hiervan kan in bepaalde situaties worden afgeweken indien het technisch of financieel niet haalbaar is.

Helaas is het afwijken meer  regel dan uitzondering waardoor er zeer veel “fietshindernissen” ontstaan.
Vanuit de Fietsbalans van de Fietsersbond voor Hoofddorp en Nieuw-Vennep in 2011/2012 is het fietsklimaat in Haarlemmermeer beoordeeld. Voor het infrastructuur gedeelte waren er ritten in Hoofddorp en Nieuw-Vennep. De basis was dat je 18km/u met zijn tweeën naast elkaar moest kunnen fietsen. Als dat niet kon is er sprake van een fietshindernis.

mindmap Fiets hindernissen
Beeld-auteur: Fietshan

In bijgaande mindmap kan je zien wat een fietshindernis in kan houden.
Let wel: wat voor een jongere een niet opgemerkte obstakel is kan voor een oudere reden zijn om te gaan lopen.
De belangrijkste zijn:

  • de bocht of boogstralen
  • te korte zichtlijnen
  • obstakels op en naast het fietspad
  • snelheidsverschillen op het fietspad
  • te smalle fietspaden of stroken
  • geen vergevingsgezinde bermen
  • ondeugdelijk geplaatste fietspaaltjes
  • en hoge/steile stoepranden.

Een toelichting voor een groot deel van deze hindernissen staat beschreven in bijgaande download PDF.

pdf ⋅ 1 MB

Fietshindernissen beschrijving fietsbalans 2011

Fietshindernissen beschreven in de Fietsbalans van 2011

Download

30km ipv 50 km
Beeld-auteur: Fietsersbond

Fietsklimaat

Niet overal is de infrastructuur veilig.
De goedkoopste en meest effectieve manier om toch te zorgen dat iedereen daar veilig kan fietsen en kan mengen met het overige verkeer is om de standaard 50km/u terug te brengen naar 30 km/u.
Zowel de 30 km/u als norm binnen de bebouwde kom als de schaalsprong voor aparte
fietsinfrastructuur zijn nodig om de potentie van het fietsen komend decennium te kunnen benutten.
Er zijn immers steeds meer fietsers, die ook sneller willen fietsen en zich met een grotere
verscheidenheid aan voertuigen verplaatsen: denk aan bakfietsen, ligfietsen, racefietsen,
transportfietsen, e-bikes en speed – pedelecs elkaar steeds vaker lijken te verdringen van het fietspad.
En dat terwijl we ze broodnodig hebben om de doelstelling van de nationale fietsagenda (20% groei van het fietsverkeer), het klimaatakkoord en het preventieakkoord te behalen.
De fietsersbond spant zich hiervoor al jaren in. Onlangs is er hiervoor een motie in de 2e kamer aangenomen om dit landelijk te regelen.

Download hier het hele verhaal.

Onderhoud fiets infrastructuur

Als de planning in orde is en de uitvoering is gedaan volgens de regels zijn er verzakkingen of beschadigingen door ander dan bedoeld gebruik. Ook kunnen de eisen zijn veranderd omdat het fietsverkeer is gegroeid of andere type fietsen gebruik zijn gaan maken van het fietspad. Ook moeten de fouten uit het verleden worden hersteld.

oeps, er moet nog wat gebeuren b
Deze pagina is nog niet volledig ingevuld.

Tour de Force (een samenwerking tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en platforms die zich inzetten voor een sterker fietsbeleid in Nederland) heeft sterke ambities voor de groei van het fietsverkeer, maar dat moet wel veilig.

 

wat zijn fietshindernissen

waar kan ik klachten melden