Asfaltering deel Langepad

Langepadbijbrug

Sinds mei 2020 is het Langepad geasfalteerd langs het tracé van de 380 kV hoogspanningslijn tot aan de plek waar het tracé afbuigt in oostelijke richting.

Aan het eind van het jaar heeft Staatsbosbeheer ook het gedeelte van het pad tot aan de IJtocht laten asfalteren. Er blijft nu nog ruim 500 m. over om op te knappen. Hiervan is ongeveer de helft onverhard.

Categorieën