Boeiend Fietsersbond-verkiezingsdebat Provinciale Staten Noord-Holland

verkiezings debat

Maar liefst tien kandidaten voor de Provinciale Staten debatteerden 28 februari jl. in het verkiezingsdebat van de Fietsersbond over fietsmobiliteit in Noord-Holland. Het vond plaats in de kapel van het Rosenstock-Huessy Huis in Haarlem.
De bond legde de debaters 13 stellingen voor (lees ze via deze link), op het eind aangevuld door vragen en een stelling uit het publiek. Het debat was zeer informatief en verliep ordelijk; het werd prima geleid door Valentijn Brouwer, wethouder mobiliteit Castricum. 
Het debat is te bekijken op YouTube, hieronder de belangrijkste punten.

Wie namen deel aan het debat?
Joaquin Alexander (SP), Hélène de Bruine (CU), Ruth Engels (CDA), Paul de Graaf (GroenLinks). Peter van Haasen (PVV), Jaap Hollebeek (PvdD), Amar Karar (PvdA), Dirk van Leeuwen (D66), Pieter Teeuwen (BBB) en Klaas Jeroen Terwal (VVD).

Fietsgeluk versus natuur
De Fietsersbond afdelingen Bergen en Haarlem vroegen onlangs aandacht voor de Europese Kustroute die op verschillende plaatsen onder stuifzand verdwijnt. De fietsers zijn de pineut. Een van de stellingen vraagt de partijen in hoeverre natuurbeheer rekening moet houden met fietsroutes. Alleen CDA, PvdA, SP en CU kiezen voor de fietsroutes, terwijl BBB, PvdD, VVD, GL, PVV en D66 natuurbeheer vooropstellen – daarbij was de gedachte dat er niet ‘eeuwig’ maatregelen getroffen kunnen (moeten) worden zoals schoonvegen, vanwege het kostenaspect.

Op orde brengen van de fietsinfrastructuur
De provincie had zelf vorig jaar becijferd dat in de komende collegeperiode maar liefst 175 miljoen moet worden geïnvesteerd in noodzakelijke verbeteringen van de fietsinfrastructuur – dat is fors meer dan de 6 miljoen die vier jaar geleden voor de fiets werd vrijgespeeld.
Toch lijkt een meerderheid deze investering niet zomaar te willen doen. Dat bleek bij een stemming over de stelling hierover. Alleen CDA, PvdA, PvdD, GroenLinks en CU wilden dit geld sowieso investeren; de andere partijen benadrukten dat dat niet zomaar kan, omdat er ook geld nodig is voor andere zaken. Paul de Graaf (GroenLinks) zei daarop dat sommige investeringen voor de auto dan maar even moeten wachten. Ook is er breed het besef dat verbeteringen van de fietsinfrastructuur nodig zijn om meer mensen aan het fietsen te krijgen.
Extra investeringsruimte 

Wel gaf Klaas Jeroen Terwal (VVD) toe dat er in de komende periode wel meer moet worden gebudgetteerd in de fiets dan 4 jaar geleden in het coalitieakkoord was afgesproken, bovendien wilde ook hij extra investeringen doen als voor projecten noodzakelijke fietsfaciliteiten nodig zijn. Daarbij valt op dat er zich in het debat een meerderheid aftekende voor provinciale inzet voor hoogfrequente pontverbinding in Velsen en voor een fietstunnel bij de A9-aansluiting bij Heiloo –alleen CDA, VVD en PVV stemden tegen. Voorts noemde Terwal dat het fietspad langs de N203 verder van de rijbaan moet worden gesitueerd, zodat het veiliger wordt voor fietsers. SP en PvdA benadrukten het belang van recreatieve fietsroutes in de provincie, “ook voor wie geen geld heeft voor een buitenlandse vakantie”.

Doorstroming en veiligheid
Debatstellingen rond doorstroming en veiligheid liet bekende tegenstellingen zien. Partijen die de doorstroming van autoverkeer vooropstellen, tegenover partijen die fietsverkeer de voorrang willen geven. Partijen die benadrukken dat het om veiligheid van alle verkeersdeelnemers gaat, en partijen die dat beamen, maar extra aandacht vragen voor fietsers en voetgangers.

Conclusies Fietsersbond Noord Holland
Op zich was het een prima debat, waar goed naar elkaar werd geluisterd. Voor en tegenargumenten werden open besproken, maar de Fietsersbond vroeg bij de stellingen een Ja of een Nee.
Als we naar de stemkeuzes bij de debatstellingen kijken, heeft de Fietsersbond voor fietsers zeer hoge verwachtingen van CU, PvdA en SP, hoge verachtingen van CDA, GroenLinks, D66, en PvdD, een gezonde twijfel bij de VVD en weinig hoop bij BBB en PVV. Overigens is het jammer dat met name JA21 en VOLT het niet belangrijk genoeg vonden om aan het debat mee te doen.

L

verkiezingsdebat 4

Lees ook (via deze link) ons eerdere bericht naar aanleiding vragen in stemhulpen Mijnstem.nl en Kieskompas. We zetten e stellingnames van de partijen  naast elkaar met betrekking tot fietsinvesteringen en ruimte voor de fiets.

Een andere invalshoek is het overzicht van het landelijk bureau van de Fietsersbond. Dat publiceerde 7 maart onafhankelijk van de kerngroep Noord Holland een evaluatie per provincie van de partijprogramma’s, op grond van tien landelijke criteria van de Fietsersbond  Lees hier de conclusies vanuit dat perspectief.
Daarbij tekenen we aan dat een goed georganiseerd debat van kandidaat statenleden dichterbij de Noord-Hollandse politieke werkelijkheid komt dan de partijprogramma’s.

Hoe kwam het debat tot stand?
Organisatie:

Reijnoud de Haan (afdeling Bergen), Alex van der Leest (Castricum), Han van der Ploeg (Haarlemmermeer), René Rood (Haarlem), Mieke van Rooij (Haarlem).

Techniek en opnameregie:
Raymond Comvalius (afdeling Haarlemmermeer)

Meer weten? 
Het debat is volledig op YouTube te bekijken:

https://www.youtube.com/watch?v=zTia2Fyp3GE

Categorieën