Fietsongevallen

Er wordt in Nederland steeds meer gefietst.  Het totaal  aantal verkeersslachtoffers daalt de laatste jaren, maar het aantal onder fietsers neemt toe. Er zal dus veel aandacht moeten zijn voor de veiligheid van de fietsers.

De stichting SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) doet onder andere onderzoek naar fietsongevallen.

Zie https://www.swov.nl/feiten-cijfers/factsheet/fietsers

Een groot deel van de ernstig gewonde fietsers is het gevolg van een enkelvoudige fietsongeval, dat wil zeggen een ongeval waarbij geen andere weggebruiker direct is betrokken. Meestal door stoepranden, paaltjes, andere obstakels en slecht onderhoud.

In mei 2020 kwam het SWOV met de laatste gegevens. Van de ernstig verkeersgewonden die in het ziekenhuis overlijden, vormen fietsers met 45% de grootste groep.

Hoofdletsel is het meest voorkomende letsel onder alle in het ziekenhuis overleden slachtoffers . Bij fietsers die overlijden door een ongeval waarbij ook een motorvoertuig is betrokken, komt traumatisch hersenletsel meer dan gemiddeld voor. Bij de fietsongevallen zonder motorvoertuig komt ernstig heupletsel als hoofddiagnose ook relatief veel voor.

Ouderen (70+) maken een groot deel uit van de fietsslachtoffers die in het ziekenhuis overlijden: 70% bij de fietsongevallen zonder en 61% bij de fietsongevallen met betrokkenheid van een motorvoertuig.

Het onderzoek onderstreept het belang van extra goede bescherming van hoofd, borstkas en de onderste ledematen. Het dragen van helmen bij fietsers verdient meer aandacht.

Zie: https://www.swov.nl/nieuws/verkeersgewonden-die-het-ziekenhuis-overlijden-vooral-hoofdletsel

De fietsersbond Haarlemmermeer vindt veiligheid voor fietsers een belangrijk thema.  Er wordt veel aandacht aan besteed. Dit gebeurt  met de adviezen die gegeven worden aan de gemeente, maar ook door aandacht te besteden aan de verkeersexamens en acties voor fietsverlichting.

Fietsen wordt veiliger door:

  • Aanleg van veilige fietspaden (geen steile stoepranden, geen onnodige paaltjes of andere obstakels en goed onderhoud)
  • Fietspaden breder te maken
  • Rotondes met vrijliggende fietspaden aan te leggen
  • Instellen van 30 km zones
  • Scheiden van bromfietsers en fietsers
  • Gebruik van helm
  • Gebruik van telefoon tijdens het fietsen te ontmoedigen.