F200

De F200 is een doorfietsroute die Haarlem via Halfweg met Amsterdam verbindt.

Boezembrug

De F200 verwijst naar de autoweg N200, waaraan de fietsroute grotendeels parallel loopt. Het is de bedoeling dat de bestaande fietsroute verbeterd wordt. Er worden al sinds 2009 plannen gemaakt. In Haarlem zijn al verschillende gedeeltes vernieuwd en in Amsterdam is het fietspad met de vernieuwde N200 meegenomen. De gemeente Haarlemmerliede had weinig budget en beperkte zich tot het verbeteren van kruisingen en bedrijfsuitritten. Plannen waren reeds goedgekeurd door de gemeente Haarlemmerliede, maar de nieuwe gemeente Haarlemmermeer heeft het ontwerp aangepast. Vooral vanwege de komst van het Outletcenter op het terrein van Sugar City wil de gemeente de veiligheid vergroten. De komst van het Outletcenter zal leiden tot veel autoverkeer. Een alternatief is daarom wenselijk. Gedacht kan worden om de route vanaf de Zoete Inval aan de zuidkant van de Ringvaart te leggen. Via de Bietenbrug komt de fietsroute dan weer op het oude tracé.

Voorlopig zal de fietsroute echter op het huidige tracé tussen Haarlemmerliede en Halfweg worden aangelegd. Het fietspad langs het Outletcentrum is tussen de Weerenbrug en de Haarlemmerstraatweg al aangelegd. Het westelijk deel zal waar mogelijk worden verbreed en er zal veel aandacht worden besteed aan de verschillende uitritten die het fietspad moeten kruisen.

De recreatieve fietser kan gebruik maken van de huidige route aan de noordkant van het spoor, die G200  wordt genoemd. Op sommige plekken kan een ‘overstap’ gemaakt worden naar de andere route.