Verkeersveiligheid

  • Fietscontrole:
    Op de volgende pagina de  te downloaden lijst om de fietsen 2 keer per jaar volledig te controleren.
    We hebben nog geen lijst voor de E-bikes kunnen samenstellen. Maar veel punten gelden ook voor deze fietsen.